Taisyklės

Saugaus eksploatavimo, naudojimo ir elgesio taisyklės

1. Naudojant plaukiojimo priemones draudžiama teršti vandenį, ardyti krantus, gadinti hidrotechninius statinius.
2. Arčiau kaip 50 m nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų, paplūdimių ir maudyklų teritorijų savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis leidžiama plaukioti tik lėta eiga.
3. Plaukiojimo priemonėmis draudžiama įplaukti į maudyklų teritorijas.
4. Plaukiojant plaukiojimo priemonėmis, vilkėti gelbėjimo liemenes privaloma:
4.1. vaikams iki 12 metų – visais atvejais;
4.2. sustiprėjus vėjui iki 5 balų (5 m/s);
4.3. esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis.
5. Tėvai yra pilnai atsakingi už nepilnamečių vaikų elgesį ir saugumą.
6. Bendras plaukiančiųjų svoris (valties apkrova) negali viršyti 200 Kg
7. Plaukiojimo priemonių naudotojams draudžiama:
7.1. Plaukti apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų, plaukiojimo priemonėje vežti neblaivius asmenis, alkoholį ar kitas draudžiamas medžiagas.
7.2. Rūkyti valtyje arba naudoti šilumos šaltinius, kurie gali sukeltį ugnį ar kaitrą.
7.3. Maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant.
7.4. Bandyti įlipti į valtį iš vandens, esant didesniam nei 50 cm vandens gyliui.
7.5. Bandyti įsiūbuoti valtį, sudarant galimybę apsiversti.
7.6. Stovėti plaukiojimo priemonėje.
7.7. Naudoti valtį avint avalynę.
7.8. Tempti valtį sekluma, krantu.
7.9. Ant valties korpuso dėti aštrius daiktus galinčius ją subraižyti (subraižymas laikomas turto sugadinimu).
7.10. Plukdyti gyvūnus.
7.11. Perleisti valtį ar kitą turtą tretiesiems asmenims.